FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A.

Certyfikaty

Dbając o klienta i jakość produkowanych wyrobów spółka wprowadziła i przestrzega szereg systemów zapewnienia jakości, certyfikatów i uprawnień wśród których są:

Certyfikat ZSZ potwierdzający, że SEFAKO S.A. spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 , PN-N-18001:2004 w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu kotłów wodnych i parowych, urządzeń i zbiorników ciśnieniowych, instalacji do ochrony środowiska i konstrukcji stalowych.
  Certyfikat ASME stempel S i U nadający Fabryce Kotłów SEFAKO S.A. prawo do oznaczenia symbolem ASME produkowanych kotłów energetycznych i zbiorników ciśnieniowych. Oznakowany wyrobu tym znakiem zaświadcza że, został on wyprodukowany zgodnie z przepisami zawartymi w przepisach ASME (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników).
 

Dyrektywa 97/23/WE uprawniająca do oznakowania wyrobów SEFAKO S.A. znakiem bezpieczeństwa CE. Wyrób oznaczony symbolem CE spełnia wymogi bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i jest dopuszczony do sprzedaży na rynku Unii Europejskiej.

  AD 2000 Merkblatt HP 0/TRD 201 nadający uprawnienia do produkcji i eksportu kotłów energetycznych i zbiorników ciśnieniowych na rynek niemiecki.
  DIN EN ISO 3834-2 system zapewnienia jakości w produkcji spawalniczej
  PN-M-69009 - Świadectwo uprawniające do wykonywania konstrukcji stalowych. Świadectwo kwalifikujące SEFAKO S.A. do I Grupy Zakładów Dużych.
  UDT - Świadectwo Uznania dla Laboratorium Zakładowego poświadczające wysokie kompetencje Laboratorium Zakładowego przy prowadzeniu badań związanych z wytwarzaniem, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych wytwarzanych przez SEFAKO S.A.
DM 14 01 08 - Fabrykacja i dostawa konstrukcji stalowej na rynek włoski.

  

Copyright © 2008 SEFAKO

FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A. ul. Przemysłowa 9 SĘDZISZÓW tel. (+48 041) 38 11 073, fax (+48 041 38 11 110)