FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A.

Dane teleadresowe

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
ul. Przemysłowa 9
28-340 Sędziszów
Cent. Telef.: +48 41 381 10 73 fax +48 41 381 11 10
Sekretariat: +48 41 381 11 04 fax +48 41 381 22 22
www.sefako.com.pl e-mail: info@sefako.com.pl
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydzia l Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000029367
NIP: 656-00-07-874
Kapitał zakładowy: 12 251 180 PLN
Kapitał wpłacony: 12 251 180 PLN

Zobacz szczegółowe dane teleadresowe

Copyright © 2008 SEFAKO

FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A. ul. Przemysłowa 9 SĘDZISZÓW tel. (+48 041) 38 11 073, fax (+48 041 38 11 110)